Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Sözleşmesinin amacı doğrultusunda DID Sanal Numaralar, ana şirketleri ve bağlı ortaklıkları bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır. Müşteri tarafı, yüklenicinin ürün ve hizmetlerinin kullanıcılarını ifade eder.

1.Toplanan bilgiler

Yüklenici, ürün ve hizmetlerin etkin yönetimi ve kalitelerinin artırılması için çeşitli türde bilgiler toplar.

Sağlayıcı taraf, ürün ve hizmetlerimize kaydolma, giriş yapma ve bunları kullanma sırasında bilgi toplar. Yasaların izin vermesi durumunda üçüncü taraf ürünlerinden de bilgi alabiliriz.

Yüklenici, web formları, çerezler, destek sistemine yazılı iletişimler vb. dahil olmak üzere çeşitli yollarla bilgi toplar.

2.Kişisel bilgilerin kullanımı ve saklanması

Sağlayıcı, toplanan bilgileri sunulan ürün ve hizmetleri yönetmek ve geliştirmek için kullanır.

Yüklenici taraf, bu bilgileri müşteri tarafıyla iletişim kurmak, örneğin işteki önemli değişiklikler hakkında bilgi vermek veya hizmet listesini güncellemek için kullanabilir.

Yüklenicinin eylemleri, kullanıcılar hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını amaçlamaktadır. Müşteri ödemelerine ilişkin herhangi bir finansal bilgi almaz ve saklamaz.

Yüklenici taraf, Gizlilik Politikası'nda açıklanan haller dışında, tarafa ait gizli bilgileri hiçbir şekilde müşteriye açıklamaz.

Yüklenici, müşteri veri tabanını korumak için gerekli tüm önlemleri alır. Bilgiyi koruma yöntemleri ve kullanılan şifreleme araçları ticari sırdır ve ifşa edilmeye tabi değildir.

Yüklenici taraf, müşteri tarafından alınan tüm bilgileri yalnızca kararlaştırılan amaçlar için gerekli olan süre boyunca saklar ve yalnızca işbu gizlilik sözleşmesinde kararlaştırıldığı şekilde kullanır. Daha sonra bu bilgiler yüklenicinin sisteminden silinecektir.

3. Müşteriye ilişkin bilgilerin ifşa edilme koşulları

İcracı taraf, uluslararası hukukun düzenlediği çerçeve dahilinde üçüncü taraflara genelleştirilmiş, anonimleştirilmiş bilgiler (bundan böyle: kişiselleştirilmiş veri içermeyen bilgiler) sağlayabilir. Bu tür bir hükmün bir örneği, Google tarafından bir web sitesinden Google Analytics kodu aracılığıyla toplanan istatistiklerdir.

Bu kuralın istisnası bilgilerin yasal nedenlerle açıklanmasıdır. İcra tarafı, devlet yetkililerinin etkili, yasal ve makul talebine yanıt olarak kişisel verilerinizi ifşa etmek zorunda kalacaktır.

4.Müşterinin kişisel verilerinde değişiklik yapılması

Müşteri, kişisel hesabını ziyaret ederek kişisel bilgilerini değiştirebilir veya güncelleyebilir. Bu bölümde gerekli tüm güncellemeleri yapabilecektir. Ayrıca müşteri tarafı, gereklilikleri içeren elektronik yazılı bildirimi e-posta yoluyla göndererek kişisel bilgileri değiştirebilir veya güncelleyebilir.

Müşterinin kişisel verilerinin değiştirilmesi ve silinmesi talepleri, alındıktan sonraki 30 gün içinde karşılanacaktır.

5.Kullanım koşulları

Müşteri, yüklenicinin hizmet ve ürünlerini kullanarak gizlilik sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul etmiş olur. Bu şartlar ve koşullar herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilir, ancak bu bilgilerin yüklenicinin web sitesinde uygun sayfada önceden yayınlanmasından önce olamaz.

Müşteri, yüklenicinin hizmet ve ürünlerini kullanarak, yüklenicinin web kaynağını veya herhangi bir ürününü üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edecek veya onlara zarar verecek şekilde kullanmayacağınızı kabul eder. . Yüklenicinin ürün ve hizmetlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılmasının yanı sıra, müşterinin yasal takibata uğramasına yol açabilecek amaçlarla kullanılması yasaktır.

6.Geri Ödeme Politikası

Yüklenici firmanın vermiş olduğu teminatlar uyarınca zarar tazmini kapsamında, müşteri tarafının hizmetten memnun kalmaması durumunda: online mağazalardaki satışlara ilişkin mevzuat uyarınca Alıcının siparişini iptal etme hakkı bulunmaktadır. hizmetin kendisine sunulduğu tarihten itibaren 2 iş günü içinde. İadeyi kabul etmek için müşterinin site iletişim bilgilerinde belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçmesi veya resmi DID Sanal Numaralar e-postasına yazılı bir talep göndermesi gerekir.

7.Diğer önemli bilgiler.

Yüklenicinin web kaynağı diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Yüklenici taraf, genel olarak web sitelerinin yanı sıra, takip ettiği gizlilik politikalarından ve web sitelerindeki içeriklerden sorumlu değildir.

Müşteri tarafının yükleniciden müşteri tarafı hakkında saklanan bilgilerin bir kopyasını talep etmesi gerekiyorsa bunu web kaynağındaki “İletişim” bölümünde belirtilen kişiler aracılığıyla yapabilir. Ülkenizin kanunlarına göre bu hizmetin ücretli olabileceğini lütfen unutmayın.

Yukarıya doğru kaydır