Privacybeleid

Voor de toepassing van deze Geheimhoudingsovereenkomst worden DID Virtual Numbers, haar moedermaatschappijen en dochterondernemingen hierna de opdrachtnemer genoemd. Onder de klantzijde worden de gebruikers van de producten en diensten van opdrachtnemer verstaan.

1. Verzamelde informatie

De opdrachtnemer verzamelt verschillende soorten informatie voor een effectief beheer van producten en diensten en voor het verbeteren van de kwaliteit ervan.

De aanbiederpartij verzamelt informatie tijdens registratie, login en gebruik van onze producten en diensten. We kunnen ook informatie ontvangen van producten van derden als dit wettelijk is toegestaan.

De contractant verzamelt op verschillende manieren informatie, waaronder webformulieren, cookies, schriftelijke communicatie naar het ondersteuningssysteem, enz.

2. Gebruik en opslag van persoonlijke informatie

De aanbieder gebruikt de verzamelde informatie om de aangeboden producten en diensten te beheren en te verbeteren.

De opdrachtnemer kan deze gegevens gebruiken om met de opdrachtgever te communiceren, bijvoorbeeld om te informeren over belangrijke wijzigingen in werkzaamheden of het bijwerken van de lijst met diensten.

Het handelen van opdrachtnemer is erop gericht om informatie over gebruikers veilig op te slaan. Het ontvangt of bewaart geen financiële informatie over klantbetalingen.

De opdrachtnemer maakt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie over de partij bekend aan de opdrachtgever, behoudens de gevallen beschreven in het Privacybeleid.

De opdrachtnemer neemt alle noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het klantenbestand. Methoden voor het beschermen van informatie en de gebruikte encryptietools zijn een bedrijfsgeheim en zijn niet onderworpen aan openbaarmaking.

De opdrachtnemer bewaart alle informatie die hij van de klant ontvangt slechts gedurende de tijd die nodig is voor de overeengekomen doeleinden en gebruikt deze uitsluitend zoals overeengekomen in deze vertrouwelijkheidsovereenkomst. Vervolgens worden deze gegevens uit het systeem van de opdrachtnemer verwijderd.

3. Voorwaarden voor het openbaar maken van informatie over de klant

De uitvoerende partij kan algemene, geanonimiseerde informatie (hierna: informatie die geen gepersonaliseerde gegevens bevat) aan derden verstrekken, binnen de door het internationaal recht geregelde kaders. Een voorbeeld van een dergelijke verstrekking zijn statistieken die Google van een website verzamelt via Google Analytics-code.

De uitzondering op deze regel is het openbaar maken van informatie om juridische redenen. De uitvoerende partij zal gedwongen worden uw persoonsgegevens openbaar te maken als reactie op een effectief, juridisch en redelijk verzoek van overheidsfunctionarissen.

4.Wijzigingen in de persoonsgegevens van de klant

De klant kan persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken door zijn persoonlijke account te bezoeken. In deze sectie kan ze alle noodzakelijke updates uitvoeren. Daarnaast kan de klantpartij persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken door een elektronische schriftelijke kennisgeving met vereisten per e-mail te sturen.

Aan verzoeken tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens van de klant wordt binnen 30 dagen na ontvangst voldaan.

5.Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten en producten van opdrachtnemer gaat de klant akkoord met de voorwaarden van de geheimhoudingsovereenkomst. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd, maar niet eerder dan na voorafgaande publicatie van dergelijke informatie op de website van opdrachtnemer op de daarvoor bestemde pagina.

Door gebruik te maken van de diensten en producten van opdrachtnemer gaat de klant akkoord met het feit dat u de webbron van opdrachtnemer of een van zijn producten niet op zodanige wijze zult gebruiken dat dit de rechten van een derde partij schendt of schade aan hen toebrengt . Het is verboden producten en diensten van opdrachtnemer te gebruiken voor illegale doeleinden, alsmede voor doeleinden die kunnen leiden tot juridische vervolging van de opdrachtgever.

6. Terugbetalingsbeleid

Conform de door de contractpartij verstrekte garanties ter schadevergoeding, indien de klantpartij niet tevreden is over de dienstverlening: conform de wetgeving met betrekking tot de verkoop in webwinkels heeft de Koper het recht zijn bestelling te annuleren binnen twee werkdagen vanaf de datum waarop de dienst aan hem is verleend. Om overeenstemming te bereiken over een retourzending, moet de klant contact opnemen met het telefoonnummer dat is opgegeven in de sitecontacten of een schriftelijk verzoek sturen naar de officiële e-mail van DID Virtual Numbers.

7. Overige belangrijke informatie.

De webbron van de contractant kan links naar andere websites bevatten. De contractpartij is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat zij voert en voor de inhoud op hun websites, alsmede voor hun websites in het algemeen.

Als de klantpartij bij de opdrachtnemer een kopie moet opvragen van de opgeslagen informatie over de klantpartij, kan hij dit doen via de contactpersonen die zijn vermeld in de sectie “Contacten” op de webbron. Houd er rekening mee dat er volgens de wetten van uw land mogelijk kosten in rekening worden gebracht voor deze service.

Scroll naar boven