gebruiksvoorwaarden

Servicevoorwaarden

1 PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tot dienstverlening, hierna te noemen de “Overeenkomst”, wordt gesloten tussen https://didvirtualnumbers.com/ hierna te noemen het “Bedrijf”, en de afnemer van diensten, hierna te noemen de “Opdrachtgever”, samen de “Partijen”.

2 PREAMBULE

Door zich te registreren op de website van het Bedrijf en een persoonlijk account (account) aan te maken, bevestigt de Klant dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Klant aanvaardt dat het primaire en belangrijkste communicatiemiddel elektronische post is. De Klant gaat ermee akkoord elektronische meldingen van het Bedrijf te ontvangen. De Klant bevestigt zijn toestemming voor de opslag en verwerking van zijn persoonsgegevens voor de duur van de Overeenkomst. Om bestellingen te plaatsen, betalingen te doen en diensten te beheren, gebruikt de Klant zijn persoonlijke account op de website van het Bedrijf.

3 DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Het doel van deze Overeenkomst is het reguleren van de juridische relaties van de Partijen bij het aanbieden van telecommunicatiediensten door het Bedrijf. In de overeenkomst worden de voorwaarden voor de levering van deze diensten vastgelegd. 

4 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

4.1 Bedrijf.

4.1.1 Het Bedrijf levert telecommunicatiediensten aan de Klant, namelijk het aanbieden van virtuele nummers op huurbasis, het verwerken van spraakoproepen, sms-berichten, faxberichten en andere communicatiediensten. 

4.1.2 Het Bedrijf verstrekt uitsluitend nummers uit de eigen nummerdatabase. Het Bedrijf verstrekt geen specifieke door de Klant gevraagde nummers. 

4.1.3 Het Bedrijf doet er alles aan om de technische uitrusting die nodig is voor de uitvoering en dienstverlening te onderhouden. Het bedrijf kan de apparatuur wijzigen die wordt gebruikt om diensten te verlenen. Dergelijke wijzigingen zijn geheel ter beoordeling van het Bedrijf en kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

4.1.4 Het Bedrijf biedt de Klant technische ondersteuning en managementadvies in de vereiste mate als onderdeel van de geleverde diensten.

4.1.5 Het Bedrijf heeft het recht om het opgegeven nummer te vervangen om redenen die voortvloeien uit wet- en andere regelgevende handelingen, evenals als de voortzetting van de levering van communicatiediensten met behulp van dit nummer onmogelijk is om redenen buiten de controle van het Bedrijf. In dit geval moet het Bedrijf de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de vervanging. Nummervervanging wordt zonder extra kosten voor de Klant aangeboden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten van de Klant in verband met de vervanging van het nummer die buiten de reikwijdte van de relatie tussen Partijen vallen.

4.1.6 Het Bedrijf heeft het recht om de levering van diensten op te schorten als de Klant een van de clausules van deze Overeenkomst schendt.

4.1.7 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan de Klant te weigeren indien de door de Klant verstrekte informatie en/of het pakket met gevraagde documenten onvolledig zijn. Als het Bedrijf reden heeft om te twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid van de door de Klant verstrekte informatie en/of de authenticiteit van de verstrekte documenten, kan het Bedrijf in elk stadium van de dienstverlening om aanvullende informatie of documenten vragen. Als het Bedrijf weet of redelijke vermoedens heeft dat de Klant illegale handelingen heeft gepleegd of van plan is de diensten van het Bedrijf te gebruiken om in de toekomst illegale handelingen te plegen, heeft het Bedrijf het recht om de dienstverlening stop te zetten en de account van de Klant te blokkeren zonder restitutie van de saldo van zijn rekening.

4.1.8 Het Bedrijf heeft het recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande toestemming en kennisgeving van de Klant als dergelijke wijzigingen nodig zijn als gevolg van wijzigingen in het wetgevingskader, verzekeringsvoorwaarden, veiligheidseisen of wijzigingen in wettelijke documenten.

4.1.9 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen voor alle diensten die het levert.

4.1.10 Het Bedrijf heeft het recht om de rechten en verplichtingen die het draagt in verband met deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Klant

4.2 Klant

4.2.1 De Klant is verplicht om op tijd voor diensten te betalen, dat wil zeggen om geld op het rekeningsaldo te storten dat voldoende is om voor diensten te betalen in overeenstemming met artikel 6 van deze Overeenkomst.

4.2.2 De Klant is verplicht documenten te verstrekken die de identiteit van een individu of documenten van een rechtspersoon bevestigen, indien dit nodig is om het nummer te activeren en deze vereiste aan de Klant werd meegedeeld voordat het nummer werd besteld.

4.2.3 In het geval dat de Klant kennis krijgt van eventuele onderbrekingen in de dienstverlening, moet hij het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen. Het aftellen vanaf het moment dat zich een storing voordoet, begint vanaf het moment dat de Klant contact opneemt met de ondersteuningsdienst van het Bedrijf (via telefoon, e-mail of online chat op de website van het Bedrijf). De Cliënt is verplicht alle door het Bedrijf gevraagde gegevens te verstrekken om aan de klacht te kunnen werken. Indien de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, garandeert het Bedrijf geen oplossing voor het probleem.

4.2.4 Cliënt garandeert dat de verleende dienst niet zal worden gebruikt voor illegale, onrechtmatige doeleinden, waaronder begrepen het overbrengen, aanbieden van informatie of diensten die illegaal, onrechtmatig, schadelijk voor derden, potentieel gevaarlijk, smadelijk zijn of die op enigerlei wijze inbreuk maakt op het auteursrecht, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk maakt op handelsmerken, pornografisch is of enig ander materiaal dat op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot een overtreding. Het is ten strengste verboden om de diensten van het Bedrijf te gebruiken voor frauduleuze activiteiten.

4.2.5 Wanneer de Klant contact opneemt met de ondersteuningsdienst van het Bedrijf (per telefoon, e-mail of online chat op de website van het Bedrijf), moet de Klant beleefd communiceren en binnen de reikwijdte van de geleverde diensten. Het Bedrijf heeft het recht om niet te reageren op de verzoeken van de Klant als deze gepaard gaan met obsceen taalgebruik, grofheid of buiten de reikwijdte van de door het Bedrijf geleverde diensten vallen.

4.2.6 De Klant zal met het Bedrijf samenwerken bij het afhandelen van klachten, vragen of onderzoeken met betrekking tot de aan de Klant geleverde diensten. 

4.2.7 De Klant garandeert dat elke derde die van deze diensten gebruik maakt, gebonden is aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

4.2.8 De Klant bevestigt dat het gebruik van IP-telefonie in zijn land bij wet is toegestaan. In geval van overtreding van de wetten van het rechtsgebied van zijn land, neemt de Klant alle verantwoordelijkheid op zich en draagt hij alle extra kosten die verband houden met een dergelijke overtreding. Het bedrijf draagt in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid.

4.2.9 Door deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt de Klant dat hij minimaal 18 jaar oud is.

4.2.10 De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan een andere partij zonder toestemming van het Bedrijf.

5 KENMERKEN VAN DIENSTVERLENING EN GARANTIE

5.1 Het bedrijf garandeert geen absoluut ononderbroken dienstverlening. Het bedrijf neemt echter alle noodzakelijke stappen om de ononderbroken werking van het netwerk en de dienst te garanderen, en om de diensten zo snel mogelijk te herstellen. 


5.2 Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt de Klant dat het Bedrijf geen technische ondersteuning biedt voor oproepen naar hulpdiensten of oproepen naar hulpdiensten zelf.

5.3 Een virtueel nummer is een dienst voor het ontvangen van inkomende oproepen, sms- en faxberichten. Onze dienst biedt geen sms-verzending. Uitgaande gesprekken zijn technisch gezien een aparte dienst en kunnen op aanvraag worden uitgevoerd na het invullen van een speciaal formulier. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om uitgaande oproepen zonder verdere uitleg te weigeren. Standaard worden uitgaande gesprekken geleverd zonder nummerherkenning (service voor gehuurde nummeridentificatie). Het bedrijf heeft geen controle over welk nummer wordt bepaald voor de ontvanger van de oproep. Op verzoek wordt bovendien de nummerherkenningsservice geactiveerd. Nummerherkenning is niet in alle landen beschikbaar en kan niet permanent worden gegarandeerd.

5.4 Activering van de meeste nummers duurt 1-2 dagen. In sommige gevallen kan de nummeractivering tot 15 dagen duren. Dit kan worden veroorzaakt door het controleren van de documenten van de Klant of door een speciale procedure voor het activeren van het nummer. Het langdurige proces van het activeren van een nummer is geen reden voor het annuleren en terugbetalen van de bestelling.

5.5 Gratis nummers zijn 800 gratis nummers (code in de meeste landen, maar kan variëren). Het bijzondere van de dienst is dat dergelijke oproepen voor bellers binnen het land gratis zijn en worden betaald door de eigenaar van het nummer, dat wil zeggen de klant. Het tarief voor inkomende gesprekken op gratis nummers is altijd per minuut. Facturering begint vanaf de eerste minuut van een beantwoorde oproep; gesproken begroetingen worden ook in rekening gebracht. Aangezien dergelijke nummers zijn ontworpen om oproepen binnen het land te ontvangen, is het bellen vanuit andere landen naar gratis nummers niet gegarandeerd. Dit hangt af van de interne kenmerken van specifieke landen. Als u geen gratis nummers uit andere landen belt, betekent dit niet dat het nummer niet correct werkt.

5.6 SMS-nummers - nummers voor het ontvangen van inkomende SMS-berichten. Op de website van het bedrijf wordt een aparte groep nummers toegewezen met de vermelding ‘voor registratie’. Deze nummers zijn bedoeld voor het ontvangen van sms-berichten van onlinediensten. Het markering “voor registratie” betekent dat de lokale aanbieder (de eigenaar van de nummercapaciteit) geen beperkingen heeft gesteld aan het ontvangen van sms-berichten; alle sms-berichten die naar hem worden verzonden, kunnen op het nummer worden ontvangen. Het bedrijf garandeert echter niet dat absoluut alle sms-berichten van alle diensten ter wereld met succes op het nummer kunnen worden afgeleverd. Als een nummer met succes sms-berichten ontvangt van de meeste diensten en geen sms-berichten ontvangt van een bepaalde dienst, is dit geen indicatie dat het nummer niet correct werkt. Deze situatie is geen reden voor annulering van de bestelling, vervanging van de kamer of terugbetaling. Het bedrijf levert diensten voor het verstrekken van telefoonnummers, maar geen diensten voor het aanmaken van accounts bij diensten van derden. Als het nummer niet voorzien is van het ‘ter registratie’-teken betekent dit dat de lokale aanbieder (de eigenaar van de nummercapaciteit) de ontvangst van sms-berichten van bepaalde (meestal de meest voorkomende) diensten kan beperken. Dat wil zeggen, het bedrijf garandeert niet de ontvangst van sms-berichten en oproepen van internetdiensten (WhatsApp, Telegram, Viber, enz.), evenals van banken, betalingsdiensten en vanuit andere landen naar nummers zonder het merkteken "voor registratie".

5.7 Alle virtuele nummers worden op huurbasis verstrekt. Aan het einde van de leaseperiode kunnen nummers worden toegewezen aan nieuwe gebruikers.

6 BETALINGSPROCEDURE

6.1 Alle diensten van het Bedrijf worden uitsluitend geleverd op basis van vooruitbetaling en werken totdat de betaling vervalt.

6.2 Tot de kosten van Klant behoren onder meer: nummeraansluitingskosten – een eenmalige betaling; abonnementskosten - maandelijkse betaling; vergoeding voor het doorschakelen van inkomende oproepen - volgens de tarieven op de website (facturering kan per minuut of per seconde zijn, afhankelijk van het aantal en type doorschakeling), vergoeding voor uitgaande oproepen (facturering per minuut voor oproepen met nummerherkenning, per seconde voor oproepen zonder nummerherkenning), andere betaalde bedrijfsdiensten.

6.2 Het maandelijkse abonnementsgeld voor het nummer wordt automatisch afgeschreven van het saldo van de persoonlijke rekening van de Klant na 1 (één) kalendermaand vanaf de datum van activering van de dienst. Indien er onvoldoende saldo op het saldo van de Klant staat, wordt het abonnementsgeld als minpunt van het saldo afgeschreven. Als het saldo negatief is, wordt de levering van alle diensten opgeschort totdat de schuld is afgelost. Door de terugbetaling van de schuld door de Klant worden alle diensten automatisch hersteld, voor zover deze nog niet van de account van de Klant zijn verwijderd. Verwijdering van een nummer wegens schulden geschiedt zonder nadere mededeling aan de opdrachtgever. Vanaf het moment dat de schuld ontstaat op het saldo van de Klantrekening, worden alle verplichtingen van het Bedrijf als vervuld beschouwd en kan het gehuurde nummer op elk moment worden verwijderd wanneer het Bedrijf dit nodig acht. Om schulden te vermijden kan de Klant het virtuele nummer in zijn persoonlijke account zelfstandig verwijderen totdat het abonnementsgeld automatisch in rekening wordt gebracht. Indien de Klant het nummer niet heeft verwijderd, bevestigt hij dat hij akkoord gaat met de verlenging van de nummerhuur met 1 maand.

6.3 Terugbetaling van betalingen van de Klant, het terugstorten van geld op het saldo van de rekening van de Klant, evenals de herberekening van betaalde diensten, worden uitgevoerd in overeenstemming met Retourbeleid Bedrijven

6.4 Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt, komen Partijen overeen dat het Bedrijf het recht heeft deze Overeenkomst te beëindigen.

7 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rechtmatig eigendom zijn van één partij, blijven eigendom van diezelfde partij.

7.2 De Klant mag op geen enkele wijze gebruik maken van de naam, het handelsmerk of de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf. 

7.3 Overdracht van intellectuele eigendomsrechten zonder schriftelijke toestemming van Partijen is ten strengste verboden.

8 PRIVACY

Het Bedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Klant. Het Bedrijf heeft echter het recht om alle beschikbare informatie over de Klant over te dragen aan de lokale aanbieder (eigenaar van de nummercapaciteit) en/of wetshandhavingsinstanties van welk land dan ook, onder voorbehoud van ontvangst van een officieel verzoek.

9 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk in de volgende gevallen: in geval van indirecte schade, in geval van accidentele of vervolgschade, als gevolg van onderbroken communicatie, verlies van gegevens, gederfde winst of in geval van economische verliezen die zijn ontstaan in verband met deze Overeenkomst.

9.2 Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant in geval van klachten of eisen indien de Klant bij het gebruik van de diensten van het Bedrijf de wetten overtreedt van het land waartoe het nummer behoort.

9.3 Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of drukfouten in enig deel van de Overeenkomst, op de website, in uw persoonlijke account, account (factuur) of ander document dat door het Bedrijf wordt verstrekt. De Klant kan het Bedrijf op de hoogte stellen van een gevonden fout, en deze zal met toestemming van het Bedrijf worden gecorrigeerd.

10 OVERMACHT

10.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige onderbreking in de dienstverlening, voor vertragingen of mislukkingen in de dienstverlening die optreden als gevolg van welke reden dan ook of als gevolg van een gebeurtenis die buiten de macht van het Bedrijf ligt, met inbegrip van gebeurtenissen buiten de controleomstandigheden – natuurrampen, natuurrampen, rampen, stormen, overstromingen, droogtes, elektrische schokken, branden, stroomstoringen, beschadigde elektriciteitsleidingen, schade door verlies van verbinding of breuk van communicatie en kabels, handelsoorlog, overheidsoptreden, sancties, onderbreking of intrekking van licentie, vernietiging of verlies van apparatuur, of als gevolg van onderbrekingen, fouten of vertragingen in de levering van diensten door een derde partij, inclusief toezichthouders, wetgevers of telecommunicatiebedrijven, als gevolg van oorlogen, militaire operaties en burgerlijke onrust.

10.2 Het Bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van overmacht.

11 BETALING VAN COMPENSATIE

Ongeacht het bedrag van de compensatie met betrekking tot deze Overeenkomst, gaat de Klant ermee akkoord dat het Bedrijf, zijn oprichters, dochterondernemingen, ondergeschikte kantoren, management en personeel geen boetes hoeven te vergoeden die voortvloeien uit klachten of vorderingen tot invordering die zijn ontstaan als gevolg van om de Klant te bedienen. De Klant gaat ermee akkoord dat de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar oprichters, dochterondernemingen, ondergeschikte kantoren, management en personeel, niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door de Vennootschap geleverde diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot , de volgende gevallen: als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de door het Bedrijf geleverde diensten, vertrouwelijkheid van ontvangen informatie, fouten en weglatingen, storingen, virussen, vertragingen in de gegevensoverdracht, onderbreking van de dienst of verlies van gegevens.

12 GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

12.1 Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de Klant een gebruikersaccount aanmaakt op de website van het Bedrijf, en is geldig totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd.

12.2 Elke Partij heeft het recht om deze Overeenkomst te beëindigen als een van de voorwaarden van deze Overeenkomst wordt geschonden.

12.3 Bij het verstrijken van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, worden alle verplichtingen van het Bedrijf jegens de Klant geacht te zijn vervuld.

13 ANDERE

13.1 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen beide Partijen. Eventuele eerdere verklaringen of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, hebben geen juridisch effect als ze in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

13.2 De partijen zijn verantwoordelijk voor het niet of onjuist nakomen van hun verplichtingen in overeenstemming met de vereisten van de huidige wetgeving van de Poolse Republiek en de EU.

Scroll naar boven