Personvernerklæring

For formålet med denne konfidensialitetsavtalen blir DID Virtual Numbers, dets morselskaper og datterselskaper heretter referert til som entreprenøren. Kundesiden viser til brukerne av entreprenørens produkter og tjenester.

1.Informasjon samlet inn

Entreprenøren samler inn ulike typer informasjon for effektiv forvaltning av produkter og tjenester, samt forbedring av deres kvalitet.

Tilbyderparten samler inn informasjon under registrering, pålogging og bruk av våre produkter og tjenester. Vi kan også motta informasjon fra tredjepartsprodukter hvis dette er tillatt ved lov.

Entreprenøren samler inn informasjon på ulike måter, herunder nettskjemaer, informasjonskapsler, skriftlig kommunikasjon til støttesystemet mv.

2.Bruk og lagring av personopplysninger

Leverandøren bruker den innsamlede informasjonen til å administrere og forbedre produktene og tjenestene som tilbys.

Entreprenørparten kan bruke denne informasjonen til å kommunisere med kundeparten, for eksempel for å informere om viktige endringer i arbeid eller oppdatering av tjenestelisten.

Entreprenørens handlinger er rettet mot sikker lagring av informasjon om brukere. Den mottar eller lagrer ingen økonomisk informasjon om kundebetalinger.

Entreprenørparten utleverer ikke konfidensiell informasjon om parten til kunden på noen måte, bortsett fra de tilfellene som er beskrevet i personvernerklæringen.

Entreprenøren iverksetter alle nødvendige tiltak for å beskytte klientdatabasen. Metoder for å beskytte informasjon og krypteringsverktøyene som brukes er en forretningshemmelighet og er ikke gjenstand for avsløring.

Entreprenørsiden lagrer all informasjon mottatt fra kundesiden kun i den tiden som er nødvendig for avtalte formål, og bruker den kun som avtalt i denne konfidensialitetsavtalen. Da vil denne informasjonen bli slettet fra entreprenørens system.

3. Vilkår for utlevering av opplysninger om kunden

Den utførende parten kan gi generalisert, anonymisert informasjon (heretter: informasjon som ikke inneholder personopplysninger) til tredjeparter, innenfor rammen regulert av internasjonal lov. Et eksempel på en slik levering er statistikk samlet inn av Google fra et nettsted gjennom Google Analytics-kode.

Unntaket fra denne regelen er utlevering av opplysninger av juridiske årsaker. Den utførende parten vil bli tvunget til å avsløre dine personopplysninger som svar på et effektivt, lovlig og rimelig krav fra myndighetspersoner.

4.Endringer i personopplysningene til kunden

Kunden kan endre eller oppdatere personlig informasjon ved å besøke sin personlige konto. I denne delen vil hun kunne gjøre alle nødvendige oppdateringer. I tillegg kan kundeparten endre eller oppdatere personopplysninger ved å sende en elektronisk skriftlig melding med krav på e-post.

Forespørsler om å endre og slette personlige data til kunden vil bli tilfredsstilt innen 30 dager etter mottak.

5.Vilkår for bruk

Ved å bruke tjenestene og produktene til entreprenøren, samtykker kunden i vilkårene og betingelsene i konfidensialitetsavtalen. Disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst ensidig, men ikke tidligere enn tidligere publisering av slik informasjon på nettsiden til entreprenøren på den aktuelle siden.

Ved å bruke tjenestene og produktene til entreprenøren, samtykker kunden i at du ikke vil bruke nettressursen til entreprenøren eller noen av dens produkter på en slik måte at det krenker rettighetene til en tredjepart eller forårsaker skade på dem . Entreprenørens produkter og tjenester er forbudt å brukes til ulovlige formål, samt til formål som kan føre til rettslig forfølgelse av kunden.

6. Refusjonspolicy

I samsvar med garantier gitt av entreprenørparten som erstatning for skader, i tilfelle kundeparten ikke er fornøyd med tjenesten: i henhold til lovgivningen knyttet til salg i nettbutikker, har kjøper rett til å kansellere sin bestilling innen 2 virkedager fra datoen da tjenesten ble levert til ham. For å bli enige om retur, må kunden kontakte telefonnummeret som er spesifisert i kontaktene på nettstedet eller sende en skriftlig forespørsel til den offisielle e-posten for DID Virtual Numbers.

7. Annen viktig informasjon.

Nettressursen til entreprenøren kan inneholde lenker til andre nettsteder. Leverandøren er ikke ansvarlig for personvernreglene de følger og for innholdet på deres nettsider, samt for deres nettsider generelt.

Hvis kundeparten trenger å be entreprenøren om en kopi av den lagrede informasjonen om kundeparten, kan den gjøre dette gjennom kontaktene spesifisert i "Kontakter"-delen på nettressursen. Husk at i henhold til lovene i ditt land, kan det være en kostnad for denne tjenesten.

Rull til toppen